Motels in Oshkosh, WI

Name Address City State Phone
Josef's Motel 4645 S Us Highway 45 Oshkosh Wisconsin (920) 231-9350
Town Motel 215 Division St Oshkosh Wisconsin (920) 233-0610