Motels in Shirley, NY

Name Address City State Phone
Shirley Motel 681 Montauk Hwy Shirley New York (631) 281-9418
Smith Point Motel 165 William Floyd Pkwy Shirley New York (631) 281-8887